Sākot jau ar 1. jūliju mājsaimniecības ar vidējo mēneša patēriņu no 221 kWh saņems valsts atbalstu maksājumiem par dabasgāzi

Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Mājsaimniecībām valsts atbalstam nav jāpiesakās, samazinātā maksa tiks iekļauta norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram.

Informācija atjaunota 15.09.2022

Kam tiks piešķirts valsts atbalsts?

Lai mazinātu energoresursu cenu pieauguma ietekmi, valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju mājsaimniecībām ar vidējo mēneša patēriņu 12 mēnešu periodā no 221 kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī), kurām ir noslēgts līgums ar Latvijas Gāze un lietotājiem, kas dabasgāzi saņem Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros (PGP).

Valsts atbalsts paredz, ka no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzes cenai 0,030 euro par vienu kWh (bez PVN).
Aktuālie tarifi un tarifi ar piešķirto valsts atbalstu pieejami šeit

Kā klientiem pārliecināties par saņemto atbalstu?

Mājsaimniecību klientiem, nav jāpiesakās atbalsta saņemšanai, maksas samazinājums tiks piešķirts automātiski un to varēs redzēt Latvijas Gāze nosūtītajos norēķinu dokumentos. Valsts atbalsts par jūliju un augustu būs redzams septembrī izrakstītajos norēķinu dokumentos, kurus klienti saņems periodā no 15. līdz 23. septembrim. Samazinātā dabasgāzes cena atrodama rēķina detalizācijā pie Produkta/pakalpojuma nosaukums Dabasgāze. Papildus būs norādīts arī piešķirtais valsts atbalsta apmērs kārtējā mēnesī.

Skaitītāja rādījumi jāziņo katru mēnesi!

Skaitītāju rādījumi atbalsta saņemšanai jāiesniedz katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Sadales sistēmas operators Gaso papildus var veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu un pārbaudīt skaitītāja rādījumus. Konstatējot, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi, valsts atbalsts būs anulēts.

  Izlīdzinātā maksājuma klienti uzzinās par valsts piešķirto atbalstu un cik ir jāmaksā?

  Lai nodrošinātu, ka klienti valsts piešķirto atbalstu redzētu katru mēnesi, esam pieņēmuši lēmumu mainīt šiem klientiem norēķinu veidu no Izlīdzinātais maksājums uz ikmēneša rēķinu. Līdz ar to arī klienti, kuri līdz šim norēķinājās atbilstoši Izlīdzinātajam maksājumam, septembrī jau redzēs piešķirto valsts atbalstu par jūliju un augustu, saņemot noslēguma pārskatu ar iekļauto pārrēķinu. Turpmākajos mēnešos klienti saņems rēķinu katru mēnesi ar detalizētu informāciju par valsts atbalsta apmēru kārtējā mēnesī. Ja klients piekrīt norēķinu veida maiņai, viņam nekas papildus nav jādara.

  Norēķinu veida maiņai ir vairākas priekšrocības:

  • Iespēja katru mēnesi saņemt norēķinu dokumentu, kā atgādinājumu par veicamo maksājumu, skaidri redzot cik konkrēti šajā mēnesī ir jāmaksā.
  • Skaidri redzēt valsts piešķirtā atbalsta apmēru kārtējā mēnesī.
  • Energoresursu patēriņa samazināšana mājās palīdz ne tikai samazināt enerģijas rēķinus, bet arī samazināt oglekļa pēdas nospiedumu. Pārraugot patērēto enerģijas daudzumu katru mēnesi, varat veikt pasākumus, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu rēķina summu.

  Ja klients nepiekrīt norēķinu veida maiņai un vēlas līdz 31.03.2023. norēķināties pēc Izlīdzinātā maksājuma, 30 dienu laikā no vēstules par norēķinu veida maiņu nosūtīšanas datuma jāaizpilda Pieteikums par Izlīdzinātā maksājuma saglabāšanu vai jāzvana klientu servisam 67 869 866 (darba dienās no 8:00 līdz 18:00). Visām maksājumu saistībām, kurām iestājies izpildes termiņš jābūt izpildītam. Pēc šī termiņa beigām norēķinu veidu mainīt nevarēs. Citos kanālos pieteikumi netiek pieņemti. 
  Pozitīva lēmuma gadījumā jauno Izlīdzināto maksājumu nosūtīsim līdz 15. novembrim. Izlīdzināto maksājumu noteiksim atbilstoši šī brīža spēkā esošiem tarifiem bez valsts atbalsta. Tomēr klienti var būt droši, ka valsts piešķirto atbalstu saņems pilnā apmērā, jo veidojot pārrēķinu 2023. gada aprīlī, ņemsim vērā faktisko patēriņu pa mēnešiem un attiecīgā perioda tarifus, ar samazinātu dabasgāzes cenu. Tātad, valsts atbalsts tiks piemērots atbilstoši faktiskajam ikmēneša patēriņam, taču netiks samazināts Izlīdzinātais maksājums un līdz 31.03.2023. maksājuma apmērs nemainīsies. Tas nozīmē, saņemot noslēguma gada pārskatu nākamā gada aprīlī, ir risks saņemt lielu summu samaksai, jo ar 1. janvāri būs spēkā jaunie tarifi, kuru apmēru šobrīd nav iespējams prognozēt. Noslēguma pārskatā norādītā pārrēķina summa būs jāapmaksā pāris nedēļu laikā.

  Valsts atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam

  Valsts atbalsts tiks piešķirts arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam, ja tajā dabasgāzi lieto mājsaimniecības. Tādējādi valsts atbalstu saņems arī iedzīvotāji, kuri dabasgāzi izmanto apkures nodrošināšanai un kuri par komunālajiem pakalpojumiem norēķinās ar apsaimniekotāju starpniecību. Šajā gadījumā līgumslēdzējam (apsaimniekotājam vai ēkas īpašniekam) līdz katra mēneša pēdējam datumam ir jāpiesakās, lai saņemtu valsts piešķirto kompensāciju. Pieteikums atbalsta saņemšanai.


  Iepriekšējie jaunumi

  01.09.2022. | pārvaldība
  AS “Latvijas Gāze” paziņojums par gāzapgādes plānu saistītajiem lietotājiem

  AS “Latvijas Gāze” informē, ka uz 2022. gada 31. augusta gāzes dienu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē esošais AS “Latvijas Gāze” piederošais gāzes krājumu apmērs ir 0,2946 TWh.

  Lasīt vairāk
  26.08.2022. | uzņēmumiem | valsts atbalsts
  Valsts atbalsts daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem un īpašniekiem līdz 2023. gada 30. aprīlim

  Valsts atbalstu var saņemt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

  Lasīt vairāk
  25.08.2022. | iedzīvotājiem
  Svarīga informācija Izlīdzinātā maksājuma klientiem par izmaiņām norēķinu kārtībā un skaitītāju rādījumu ziņošanā

  Šī gada 15. septembrī stāsies spēkā izmaiņas Latvijas Gāze norēķinu kārtībā par dabasgāzi mājsaimniecībām, paredzot, ka norēķinu veidu Izlīdzinātais maksājums saviem klientiem vairs nepiedāvāsim. Turpmāk visiem jauniem mājsaimniecību klientiem piedāvāsim uzreiz saņemt ikmēneša rēķinu, savukārt esošiem mājsaimniecību klientiem norēķinu veida maiņa notiks pakāpeniski līdz šī gada nogalei.

  Lasīt vairāk