Trešo gadu pēc kārtas, Latvijas Gāze koncerns iegūst EcoVadis sudraba godalgu
01.04.2022.

Veicot detalizētu auditēšanas procedūru, EcoVadis – viens no pasaules uzticamākajiem biznesa ilgtspējas novērtētājiem, Latvijas Gāze koncernam atkārtoti piešķir sudraba godalgu. Salīdzinot ar novērtējumu iepriekšējā gadā, šī gada vērtējums ir uzlabojies, kopvērtējumā apsteidzot nozares vidējo vērtējumu par 9%.

Latvijas Gāze savā uzņēmējdarbībā īsteno augstus standartus un principus, atbildīgi ievērojot gan starptautiskus labas pārvaldības principus, gan īpašu uzmanību veltot klientu un darbinieku apmierinātībai un caurspīdīgai korporatīvajai pārvaldībai Latvijas Gāze koncerna darbība tika vērtēta četros aspektos: vide, darba vide un cilvēktiesības, ētika un ilgtspējība.

Starp visiem EcoVadis auditētajiem uzņēmumiem, Latvijas Gāze novērtējums ierindo uzņēmumu augstāk novērtēto 25% uzņēmumu vidū, pierādot, ka uzņēmums rūpējas par vides aizsardzību, klientu apmierinātību, godīgu konkurenci, darbinieku labklājību un ētisku vidi, turklāt regulāri strādā pie tā, lai uzlabotu uzņēmuma veikumu šajās jomās.

EcoVadis nodrošina neatkarīgu un uzticamu platformu vairāk nekā 65 000 grupu un uzņēmumu novērtēšanai un sertificēšanai. Novērtētie uzņēmumi pārstāv 200 nozares 160 valstīs. Vērtēšanai tiek izmantoti CSR (korporatīvās sociālās atbildības) novērtēšanas kritēriji, kas balstās uz tūkstošiem ārēju avotu, piemēram, NVO, arodbiedrību, starptautisko organizāciju, pašvaldību un revīzijas organizāciju ilgtspējas standartiem.


Iepriekšējie jaunumi

30.03.2022.

Laikā, kad aktivizējušies dažādi krāpnieki un apšaubāmas informācijas izplatītāji, aicinām uzmanīgi pārdomāt, kam sniedzat savus personas datus, finanšu informāciju, uz kurieni veicat naudas pārskaitījumu, kā arī, ko publicējiet dažādās sociālo tīklu vietnēs. Arī Latvijas Gāzes klienti ir saskārušies ar krāpnieciskiem gadījumiem, kad Latvijas Gāzes vārdā ir izsūtīti viltus rēķini, tāpēc aicinām būt vērīgiem un neuzķerties uz krāpnieku trikiem.

28.03.2022.

Dabasgāzes infrastruktūras apkalpošana un uzturēšana reizēm prasa speciālistu nepieciešamību iekļūt mājā vai pagalmā, lai rūpētos par dabasgāzes piegādes tīkla uzturēšanu un nolasītu skaitītāju rādījumus.