Valsts atbalsts daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem un īpašniekiem

Ņemot vērā enerģētikas krīzi visā Eiropā, valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju ne tikai iedzīvotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 250 m3, bet arī lietotājiem ēkās, kur līgums ar dabasgāzes tirgotāju ir namu apsaimniekotājam vai citai juridiskai personai. Tātad valsts atbalstu var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Valsts atbalstu var saņemt dzīvojamās mājas īpašnieks vai apsaimniekotājs, ja tajā dabasgāzi lieto mājsaimniecības. Komerctelpu lietotājiem atbalsts netiek piemērots.

Lai saņemtu atbalstu līgumslēdzējam ar Latvijas Gāze (apsaimniekotājam vai ēkas īpašniekam, nevis katra dzīvokļa iedzīvotājam) līdz katra mēneša pēdējam datumam jāaizpilda pieteikuma forma, norādot konkrētā mēneša dzīvojamās mājas dabasgāzes patēriņu, atsevišķi norādot patēriņu līdz 500 m3 un patēriņu virs 500 m3. Atbalsta apmērs katram dzīvoklim, jāaprēķina un jāpiemēro ēkas īpašniekam vai apsaimniekotājam. Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada janvāra līdz aprīļa beigām.

Valsts atbalsts paredz, ka maksas samazinājuma apmērs par vienu kWh ir atkarīgs no patēriņa:

  • Ja vidējais patēriņš mēnesī 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh līdz 5269 kWh (21 m3 - 500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03045 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.
  • Savukārt tiem, kuru vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir virs 5269 kWh (500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,02279 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.

Pieteikties valsts atbalsta saņemšanai var visā atbalsta piemērošanas periodā, bet ne vēlāk par 30. aprīli. Ja pieteikums par valsts atbalsta kompensāciju par attiecīgo mēnesi tiek iesniegts pēc mēneša pēdējā datuma, tad maksas samazinājums tiek piemērots nākamajā rēķinā, veicot nepieciešamās korekcijas. Pieteikties atbalstam!

Ja kvalificējaties atbalstam, noteikti jābūt ziņotam rādījumam, par aprēķinātu patēriņu, atbalsts netiks piemērots līdz faktiskā patēriņa korekcijai. Aicinām klientus būt atbildīgiem un iesniegt precīzus datus par patēriņu, jo tie tiks salīdzināti ar sadales sistēmas operatora Gaso pieejamo informāciju. Datu nesakritības vai nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā atbalsts var tikt atteikts!

Iepriekšējie jaunumi

27.01.2022. | iedzīvotājiem | valsts atbalsts
Četrus mēnešus Latvijas Gāze mājsaimniecību klienti saņems valsts atbalstu maksājumiem par dabasgāzi

Ņemot vērā enerģētikas krīzi visā Eiropā, valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju iedzīvotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 250 m3. Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada janvāra līdz aprīļa beigām. Mājsaimniecībām valsts atbalstam nav jāpiesakās, samazinātā maksa tiks iekļauta norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram.

Lasīt vairāk
26.01.2022. | uzņēmumiem | iedzīvotājiem | valsts atbalsts
Informācija par valsts atbalsta piešķiršanu

25. janvāra sēdē Ministru kabinets (MK) atbalstīja likumprojektu un grozījumus virknē MK noteikumu, apstiprinot jaunus papildu atbalsta pasākumus tūlītējai energoresursu cenu pieauguma mazināšanai. Jaunie noteikumi paredz atbalsta sniegšanu arī iedzīvotājiem, kuri izmanto dabasgāzi. Taču gala lēmums vēl jāpieņem Saeimai. Plānots, ka Saeima likumprojektu skatīs jau šonedēļ, lai atbalsta pasākumi stātos spēkā februārī, kad iedzīvotāji saņems rēķinus par janvāri.

Lasīt vairāk
13.01.2022. | biometāns | pārvaldība | ilgtspēja
Latvijas Gāze uzņēmuma vides politikā iekļauj iniciatīvas biometāna ražošanas attīstībai

Latvijas Gāze piegādā klientiem dabasgāzi, kas, no lietošanas viedokļa raugoties, ir patērētājiem ērtākais un videi draudzīgākais tradicionālais kurināmais. Laikā, kad vides aspekti ieņem nozīmīgu vietu mūsu lēmumu pieņemšanā, Latvijas Gāze izstrādājusi vides politiku, nosakot iniciatīvas, kas veicina lielāku atbildību pret apkārtējo vidi, kā arī videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību un izplatību.

Lasīt vairāk