Skaitītāju rādījumi

Skaitītāju rādījumi

Kad man ir jāziņo skaitītāja rādījumi?

Rādījumu ziņošanas biežums atkarīgs no norēķinu veida:

  • Rēķins - rādījumi jāziņo katru mēnesi; Klientiem, kuri katru mēnesi saņem rēķinu, gāzes skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, sākot ar mēneša 27. datumu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.
  • Izlīdzinātais maksājums:
    1 x gadā
    uz pārskata perioda beigām, ja dabasgāzes gada patēriņš ir līdz 250 m3 (līdz 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ēdiena gatavošanai;
    3 x gadā uz pārskata perioda beigām un tarifu maiņu: uz 30. jūniju un 31. decembri, ja dabasgāzes gada patēriņš ir virs 250 m3 (virs 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ūdens uzsildīšanai vai apkurei. Precīzākai dabasgāzes uzskaitei Jūs varat rādījumus ziņot katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot).
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kur es varu iesniegt skaitītāja rādījumus?

Iesniegt skaitītāju rādījumus iespējams 2 veidos:

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā pareizi nolasīt skaitītāja rādījumus?

Skaitītāja rādījumi jānolasa veselos skaitļos, visas melnās skaitļu zīmes pirms komata.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Esmu iesniedzis kļūdainu skaitītāja rādījumu, kā es varu to izlabot?

Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso. Skaitītāja rādījumus varat izlabot, sazinoties ar sadales sistēmas operatoru Gaso.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Esmu aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus, kas tagad notiks?

Sadales sistēmas operators Gaso noteiks skaitītāja rādījumu aprēķina (prognozes) ceļā, balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu.

Rēķinu izrakstīsim pēc Gaso informācijas par patēriņu Jūsu objektā. Šādā gadījumā aicinām faktisko rādījumu nodot nākamajā mēnesī, lai saņemtu rēķinu atbilstoši Jūsu patēriņam.

Ja Jūs norēķinaties pēc Izlīdzināto maksājuma principa un aizmirsāt iesniegt skaitītāja rādījumu, aicinām to iesniegt portālā rādījumu nodošanas laikā no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai. Rādījumus varat ziņot katru mēnesi – jo biežāk ziņosiet, jo precīzāka būs dabasgāzes uzskaite.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kas ir kWh?

Kilovatstundas jeb kWh ir enerģijas mērvienība.

Mēraparātu rādījumi ir jāiesniedz kubikmetros (m³), savukārt norēķini notiek pēc dabasgāzes patēriņa kilovatstundās (kWh). Pārrēķins no m³ uz kWh notiek, izmantojot formulu:

dabasgāzes apjoms (m³) × siltumspēja = dabasgāzes apjoms (kWh)

Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes. Dabasgāzes daudzums vienā kubikmetrā var būt dažāds. Tas ir atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan no spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir izvietotas speciālas ierīces – hromatogrāfi, kas mēra siltumspēju katrā zonā.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.