Skaitītāju rādījumi

Skaitītāju rādījumi

Kad man ir jāziņo skaitītāja rādījumi?

Skaitītāju rādījumu ziņošanas periods ir katru mēnesi no mēneša 27. datumu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.
Ja skaitītāja rādījums nav ziņots, norēķiniem izmantosim sadales sistēmas operatora GASO aprēķināto patēriņu. Skaitītāja rādījumu iesakām iesniegt arī tad, ja dabasgāzi neesat patērējis. Informācija par skaitītāju rādījumu iesniegšanas kanāliem. E-pastos un zvanos rādījumi netiek pieņemti.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kur es varu iesniegt skaitītāja rādījumus?

Iesniegt skaitītāju rādījumus iespējams:

Video pamācība

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā pareizi nolasīt skaitītāja rādījumus?

Skaitītāja rādījumi jānolasa veselos skaitļos, visas melnās skaitļu zīmes pirms komata.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Nevaru iesniegt skaitītāja rādījumu. Ko man tagad darīt?
  • Nepaspēju paziņot skaitītāja rādījumu tā iesniegšanas periodā.

Skaitītāja rādījumus var iesniegt katru mēnesi tikai konkrētajos datumos – no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai. Šajā gadījumā rēķinu izrakstīsim, pamatojoties uz GASO aprēķināto patēriņu. Aicinām nākošajā iesniegšanas periodā nodot faktisko skaitītāja rādījumu, korekcijas tiks veiktas automātiski arī par iepriekšējo periodu un tos atspoguļosim nākošajā rēķinā.

  • Mēģinu iesniegt skaitītāja rādījumu gan klientu portālā, gan mājaslapā, bet rāda sistēmas kļūdu un, ka rādījumu dati šobrīd nav pieejami.

Pārliecinieties, ka jums ir spēkā esošs līgums ar mums. Ja līgums ir aktīvs, tad šāds paziņojums tiek atrādīts, ja notikusi tehniskā problēma un no GASO nesaņemam skaitītāju rādījumu datus. Šajā gadījumā mēģiniet iesniegt rādījumus klientu portālā vēlāk vai arī tos iesniedziet ar SMS palīdzību. Detalizētā instrukcija rādījumu iesniegšanai ar SMS ir pieejama ŠEIT.

  • Iepriekš biju kļūdaini ievadījis lielāku rādījumu nekā ir faktiskais un neizdodas to izlabot uz mazāku.

Mūsu mājaslapā iesniegto skaitītāja rādījumu par kārtējo mēnesi var izlabot pats, kamēr ir atvērts ziņošanas periods. Pēc šī perioda beigām, Jūsu iesniegto rādījumu var labot tikai sadales sistēmas operators GASO (sūtiet e-pastu info@gaso.lv)

  • Vēlos iesniegt mazāku skaitītāja rādījumu, nekā ir GASO aprēķinātais, bet sistēma izrēķina ļoti lielu patēriņu, kas neatbilst patiesībai.

Šāda situācija ir radusies, jo rādījumi nav ziņoti vairākus gadus un sistēma uzskata, ka skaitītājs ir veicis pilnu apgriešanās apli, tāpēc arī aprēķina lielu patēriņu. Šajā gadījumā sazinieties ar GASO (sūtot e-pastu info@gaso.lv) un informējiet par faktisko skaitītāja rādījumu. Ja Gaso veiks skaitītāja rādījuma korekciju, to iekļausim rēķinā un sagatavosim pārrēķinu.

Ja tādu rādījumu tomēr iesniegsiet Latvijas Gāzes klientu portālā vai mājaslapā, tad atkarībā no situācijas redzēsiet dažādus paziņojumus:

  • Rādījums nav pieņemts un tiek atgriezts kļūdas paziņojums: “Objektā nav reģistrēti rādījumi vairāk nekā gadu. Lai iesniegtu skaitītāja rādījumu, aicinām sazināties ar sadales sistēmas operatoru GASO.
  • Rādījums nav pieņemts un tiek atgriezts kļūdas paziņojums: “Patēriņš starp ievadīto rādījumu un iepriekš ziņoto rādījumu pārsniedz mēraparāta maksimālo pieļaujamo patēriņu.” Šajā gadījumā sazinieties ar GASO (sūtot e-pastu info@gaso.lv) un informējiet par faktisko skaitītāja rādījumu.
  • Rādījums nav pieņemts un tiek atgriezts kļūdas paziņojums: “Ievadītajam rādījumam jābūt vienādam vai lielākam par apgaitas laikā fiksēto kontrolrādījumu”.
  • Rādījums ir pieņemts.


E-pastos un telefoniski skaitītāju rādījumi netiek pieņemti. Skaitītāju rādījumu iesniegšanas veidi.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Esmu iesniedzis kļūdainu skaitītāja rādījumu, kā es varu to izlabot?

Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators GASO. Skaitītāja rādījumus varat izlabot, sazinoties ar sadales sistēmas operatoru GASO.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Esmu aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus, kas tagad notiks?

Sadales sistēmas operators GASO noteiks skaitītāja rādījumu aprēķina (prognozes) ceļā, balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu.

Rēķinu izrakstīsim pēc GASO informācijas par patēriņu Jūsu objektā. Šādā gadījumā aicinām faktisko rādījumu nodot nākamajā mēnesī, lai saņemtu rēķinu atbilstoši Jūsu patēriņam. Korekcija automātiski tiks iekļauta nākošajā rēķinā. Telefoniski vai e-pastā pieteiktās korekcijas netiks apstrādātas.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kas ir kWh?

Kilovatstundas jeb kWh ir enerģijas mērvienība.

Mēraparātu rādījumi ir jāiesniedz kubikmetros (m³), savukārt norēķini notiek pēc dabasgāzes patēriņa kilovatstundās (kWh). Pārrēķins no m³ uz kWh notiek, izmantojot formulu:

dabasgāzes apjoms (m³) × siltumspēja = dabasgāzes apjoms (kWh)

Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes. Dabasgāzes daudzums vienā kubikmetrā var būt dažāds. Tas ir atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan no spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir izvietotas speciālas ierīces – hromatogrāfi, kas mēra siltumspēju katrā zonā.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kāpēc gāzes rēķinā kā gāzes mērvienība norādītas kilovatstundas (kWh)? Vai gāzi nemēra kubikmetros?

Dabasgāzes patēriņa uzskaitei un skaitītāja rādījumu ziņošanai joprojām tiek izmantoti kubikmetri (m3), taču saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” norēķinos par dabasgāzi ir jāizmanto kilovatstundas (kWh). Tas nozīmē, ka mums kā dabasgāzes tirgotājam ir pienākums patērēto dabasgāzi rēķinā norādīt kilovatstundās. Šāda prasība ieviesta, lai pēc iespējas precīzāk uzskaitītu patērēto dabasgāzi, jo dabasgāzes daudzums vienā kubikmetrā var būt dažāds. Tas ir atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan no spiediena.

Lai iegūtu patēriņu kWh, kubikmetri tiek sareizināti ar siltumspējas koeficientu.

Klientu ērtībai pieejams mērvienību kalkulators, kurā ievadot savu dabasgāzes patēriņu kubikmetros un izvēloties siltumspējas zonu, var ātri un ērti savu patēriņu izteikt kilovatstundās.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kas ir siltumspēja?

Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot 1 m³ gāzes. Dabasgāzes daudzums 1 m³ var būt dažāds, tas atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir izvietotas speciālas ierīces – hromatogrāfi, kas mēra siltumspēju katrā zonā.

Siltumspējas koeficienti tiek izmantoti, lai dabasgāzes daudzumu m³ izteiktu kWh, jo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi,” norēķinos par dabasgāzi jāizmanto kilovatstundas (kWh). Tas nozīmē, ka mums kā dabasgāzes tirgotājam ir pienākums patērēto dabasgāzi rēķinā norādīt kilovatstundās. Pārrēķinam tiek izmantota formula:

dabasgāzes apjoms (m³) × siltumspēja = dabasgāzes apjoms (kWh)

Klientu ērtībai pieejams mērvienību kalkulators, kurā ievadot savu dabasgāzes patēriņu kubikmetros, un, izvēloties siltumspējas zonu, var ātri un ērti savu patēriņu izteikt kilovatstundās.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Esmu saņēmis neierasti lielu rēķinu. Kā pārliecināties, ka nav notikusi kāda tehniska kļūda vai noplūde?

Ja nejūtat specifisku gāzes smaku - odorantu, tad noplūdes faktu varat izslēgt. Rīcība, ja sajutāt gāzes smaku.

Savukārt vienkāršākais veids, kā pārliecināties, vai maksājums ir aprēķināts pareizi – salīdzināt faktisko skaitītāja rādījumu ar uzskaitīto. Ja sen neesat ziņojuši skaitītāja rādījumu, tad GASO aprēķinātais rādījums var neatbilst faktiskajam. Līdz ar to, ja rēķinā norādītais skaitītāja rādījums atšķiras no faktiskā rādījuma norēķinu perioda beigās, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu: info@lg.lv 

Aicinām e-pasta vēstulē norādīt vārdu, uzvārdu, abonenta numuru un aktuālo skaitītāja rādījumu, ātrākai ienākošo e-pastu apstrādei.

Atgādinām, skaitītāja rādījumu ziņošanas periodi ir atvērti katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai neatkarīgi no patēriņa.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.