Skaitītāju rādījumi

Skaitītāju rādījumi

Kad man ir jāziņo skaitītāja rādījumi?

Rādījumu ziņošanas biežums atkarīgs no norēķinu veida:

  • Rēķins - rādījumi jāziņo katru mēnesi; Klientiem, kuri katru mēnesi saņem rēķinu, gāzes skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi, sākot ar mēneša 27. datumu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai.
  • Izlīdzinātais maksājums:
    1 x gadā
    uz pārskata perioda beigām, ja dabasgāzes gada patēriņš ir līdz 250 m3 (līdz 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ēdiena gatavošanai;
    3 x gadā uz pārskata perioda beigām un tarifu maiņu: uz 30. jūniju un 31. decembri, ja dabasgāzes gada patēriņš ir virs 250 m3 (virs 2 635 kWh) un dabasgāzi izmantojat ūdens uzsildīšanai vai apkurei. Precīzākai dabasgāzes uzskaitei Jūs varat rādījumus ziņot katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot).
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kur es varu iesniegt skaitītāja rādījumus?

Iesniegt skaitītāju rādījumus iespējams 2 veidos:

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā pareizi nolasīt skaitītāja rādījumus?

Skaitītāja rādījumi jānolasa veselos skaitļos, visas melnās skaitļu zīmes pirms komata.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Esmu iesniedzis kļūdainu skaitītāja rādījumu, kā es varu to izlabot?

Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso. Skaitītāja rādījumus varat izlabot, sazinoties ar sadales sistēmas operatoru Gaso.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Esmu aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus, kas tagad notiks?

Sadales sistēmas operators Gaso noteiks skaitītāja rādījumu aprēķina (prognozes) ceļā, balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu.

Rēķinu izrakstīsim pēc Gaso informācijas par patēriņu Jūsu objektā. Šādā gadījumā aicinām faktisko rādījumu nodot nākamajā mēnesī, lai saņemtu rēķinu atbilstoši Jūsu patēriņam.

Ja Jūs norēķinaties pēc Izlīdzināto maksājuma principa un aizmirsāt iesniegt skaitītāja rādījumu, aicinām to iesniegt portālā rādījumu nodošanas laikā no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai. Rādījumus varat ziņot katru mēnesi – jo biežāk ziņosiet, jo precīzāka būs dabasgāzes uzskaite.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kas ir kWh?

Kilovatstundas jeb kWh ir enerģijas mērvienība.

Mēraparātu rādījumi ir jāiesniedz kubikmetros (m³), savukārt norēķini notiek pēc dabasgāzes patēriņa kilovatstundās (kWh). Pārrēķins no m³ uz kWh notiek, izmantojot formulu:

dabasgāzes apjoms (m³) × siltumspēja = dabasgāzes apjoms (kWh)

Siltumspēja ir siltuma daudzums, kādu var iegūt, pilnīgi sadedzinot vienu kubikmetru gāzes. Dabasgāzes daudzums vienā kubikmetrā var būt dažāds. Tas ir atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan no spiediena, tāpēc visā Latvijas teritorijā ir izvietotas speciālas ierīces – hromatogrāfi, kas mēra siltumspēju katrā zonā.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kāpēc gāzes rēķinā kā gāzes mērvienība norādītas kilovatstundas (kWh? Vai gāzi nemēra kubikmetros?

Dabasgāzes patēriņa uzskaitei un skaitītāja rādījumu ziņošanai joprojām tiek izmantoti kubikmetri (m3), taču saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” norēķinos par dabasgāzi ir jāizmanto kilovatstundas (kWh). Tas nozīmē, ka mums kā dabasgāzes tirgotājam ir pienākums patērēto dabasgāzi rēķinā norādīt kilovatstundās. Šāda prasība ieviesta, lai pēc iespējas precīzāk uzskaitītu patērēto dabasgāzi, jo dabasgāzes daudzums vienā kubikmetrā var būt dažāds. Tas ir atkarīgs gan no dabasgāzes temperatūras, gan no spiediena.

Lai iegūtu patēriņu kWh, kubikmetri tiek sareizināti ar siltumspējas koeficientu.

Klientu ērtībai pieejams mērvienību kalkulators, kurā ievadot savu dabasgāzes patēriņu kubikmetros un izvēloties siltumspējas zonu, var ātri un ērti savu patēriņu izteikt kilovatstundās.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.