Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso. Skaitītāja rādījumi jānodod arī tad, ja dabasgāzi neesat patērējis.

Rādījumu ziņošanas laiks

Katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot)

 • Ja Jūsu norēķinu veids ir Rēķins, rādījumi jāziņo katru mēnesi
 • Ja Jūsu norēķinu veids ir Izlīdzinātais maksājums, rādījumi obligāti jāziņo 1 reizi gadā (pārskata perioda beigās). Precīzākai dabasgāzes uzskaitei Jūs varat rādījumus ziņot katru mēnesi.

Rādījumu ziņošanas iespējas

Iesniegt skaitītāju rādījumus iespējams 2 veidos:

 • Klientu portālā 
 • Sūtot īsziņu uz 155 formātā: 
  RAD A00000000 Rādījums 

  A00000000
  vietā ievadiet Jūsu objekta tirgus numuru (atrodams klientu portālā)
  Rādījums
  vietā ievadiet skaitītāja rādījumu veselos kubikmetros 


Atgādinājumi

Aicinājums ziņot skaitītāju rādījumus tiek sūtīts uz e- pastu!

 • Reģistrējieties klientu portālā un saņemiet atgādinājumus par skaitītāja rādījumu iesniegšanu uz savu e-pasta adresi!
 • Aicinājums ziņot skaitītāju rādījumus pa pastu netiek sūtīts.
Kā pareizi nolasīt skaitītāja rādījumus?


Skaitītāja rādījumi jānolasa veselos kubikmetros, cipari no skaitītāja melnajiem lodziņiem pirms komata.

Esmu aizmirsis iesniegt skaitītāja rādījumus, kas tagad notiks?

Sadales sistēmas operators Gaso noteiks skaitītāja rādījumu aprēķina (prognozes) ceļā, balstoties uz Jūsu vēsturisko dabasgāzes patēriņu. 

Rēķinu izrakstīsim pēc Gaso informācijas par patēriņu Jūsu objektā. Šādā gadījumā aicinām faktisko rādījumu nodot nākamajā mēnesī, lai saņemtu rēķinu atbilstoši Jūsu patēriņam.

Ja esat izvēlējies Izlīdzināto maksājumu, rādījumu aicināsim nodot tikai pirms ikgadējā pārrēķina. Ja šajā gadījumā rādījumu nebūsiet nodevis, aicinām to iesniegt portālā rādījumu nodošanas laikā no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai. Rādījumus Jūs varat ziņot arī katru mēnesi – jo biežāk ziņosiet, jo būs precīzāka dabasgāzes uzskaite.

Esmu iesniedzis kļūdainu skaitītāja rādījumu, kā es varu to izlabot?

Skaitītāju rādījumu pieņemšanu un apstrādi nodrošina sadales sistēmas operators Gaso. Skaitītāja rādījumus varat izlabot, sazinoties ar sadales sistēmas operatoru Gaso.


Visērtākā rādījumu iesniegšana klientu portālā

Ziņot rādījumus

Dabasgāzes patēriņš tiek uzskaitīts gan m3, gan kWh

Dabasgāzes patēriņa uzskaitei un skaitītāja rādījumu ziņošanai tiek izmantoti m3, bet saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 78 „Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” norēķinos par dabasgāzi tiek izmantotas kilovatstundas (kWh).

Skaitītāji patērēto dabasgāzi uzskaita m³, pārrēķinam uz kWh tiek piemērots koeficients – augstākā siltumspēja. Siltumspēja ir mainīgs lielums, sadalīts pa zonām un mēnešiem.

Siltumspējas zonu nosaka sadales sistēmas operators Gaso, ņemot vērā administratīvās teritorijas, kurās atrodas katrai zonai piederošie dabasgāzes gazificētie objekti. Ar siltumspējas zonu kārtību iespējams iepazīties Gaso mājaslapā.