Informācija atjaunota 27.12.2022.

No 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecības ar vidējo mēneša patēriņu no 221 kWh saņems valsts atbalstu maksājumiem par dabasgāzi.

Mājsaimniecībām valsts atbalstam nav jāpiesakās, samazinātā maksa tiks iekļauta norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram.

Valsts atbalsta periods un apmērs

  • Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada aprīļa beigām.
  • Valsts atbalsts ir paredzēts mājsaimniecībām ar vidējo patēriņu 12 mēnešu periodā no 221 kWh (virs 21 m3) mēnesī.
  • No 2022. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. novembrim tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03 euro/kWh (bez PVN) apmērā.
  • No 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim no valsts puses papildus tiek kompensēts maksas samazinājums, lai dabasgāzes cenu pielīdzinātu 0,10875 euro/kWh (bez PVN).
  • No 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim tiek noteikti dabasgāzes cenas griesti 0,07875 euro/kWh (bez PVN).
  • Aktuālie tarifi

Kā piešķirs atbalstu?

Valsts atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski un to varēsiet redzēt Latvijas Gāze nosūtītajos norēķinu dokumentos. Samazinātā dabasgāzes cena atrodama rēķina detalizācijā pie Produkta/pakalpojuma nosaukums Dabasgāze. Papildus būs norādīts arī piešķirtais valsts atbalsta apmērs kārtējā mēnesī.

  • Ja par patērēto dabasgāzi norēķināties pēc metodes Rēķins, valsts piešķirto atbalstu redzēsiet katru mēnesi savos rēķinos.
  • Ja par patērēto dabasgāzi norēķināties pēc metodes Izlīdzinātais maksājums, valsts piešķirto atbalstu  redzēsiet, saņemot noslēguma pārskatu 2023. gada aprīlī.

Skaitītāja rādījumi jāziņo katru mēnesi!

Jāņem vērā, atbalsta piešķiršanas periodā, skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Sadales sistēmas operators Gaso papildus var veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu un pārbaudīt skaitītāja rādījumus. Konstatējot, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi, valsts atbalsts netiks piemērots.

Valsts atbalsts mājsaimniecībām ar dzīvojamo māju īpašnieku vai apsaimniekotāju starpniecību

Lai sniegtu atbalstu tām mājsaimniecībām, kuras saņem apkures pakalpojumu ar starpnieka iesaisti, kas ir juridiska vai fiziska persona, piemēram, apsaimniekotāji, projekta attīstītāji, īpašnieki, valsts atbalsts tiek nodrošināts ar šo starpnieku palīdzību, ja viņš ir iesniedzis pieteikumu Latvijas Gāzei. Tātad valsts atbalstu var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības.
Mājsaimniecībām nav jāpiesakās valsts atbalsta saņemšanai, pieteikumu var iesniegt tikai līgumslēdzējs - apsaimniekotājs, īpašnieks, projekta attīstītājs.
Uzzināt vairāk!