No 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. aprīlim mājsaimniecības ar vidējo mēneša patēriņu no 221 kWh saņems valsts atbalstu maksājumiem par dabasgāzi.

Mājsaimniecībām valsts atbalstam nav jāpiesakās, samazinātā maksa tiks iekļauta norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram.

Valsts atbalsta periods un apmērs

 • Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada jūlija līdz 2023. gada aprīļa beigām.
 • Valsts atbalsts ir piešķirts mājsaimniecībām ar vidējo patēriņu mēnesī 12 mēnešu periodā no 221 kWh (virs 21 m3), kurām ir noslēgts līgums ar Latvijas Gāze un lietotājiem, kas dabasgāzi saņem Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros (PGP).
 • No valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā. 
 • Aktuālie tarifi ar valsts atbalstu
 • Mēneša maksājuma kalkulators ar VALSTS ATBALSTU

Skaitītāja rādījumi jāziņo katru mēnesi!

Jāņem vērā, atbalsta piešķiršanas periodā, skaitītāju rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Sadales sistēmas operators Gaso papildus var veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu un pārbaudīt skaitītāja rādījumus. Konstatējot, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi, valsts atbalsts netiks piemērots.

Kā piešķirs atbalstu?

Valsts atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski un to varēsiet redzēt Latvijas Gāze nosūtītajos norēķinu dokumentos. Samazinātā dabasgāzes cena atrodama rēķina detalizācijā pie Produkta/pakalpojuma nosaukums Dabasgāze. Papildus būs norādīts arī piešķirtais valsts atbalsta apmērs kārtējā mēnesī.

Valsts atbalsts par jūliju un augustu būs redzams septembrī izrakstītajos norēķinu dokumentos, kurus izsūtīsim periodā no 15. līdz 23. septembrim.

 • Ja par patērēto dabasgāzi norēķināties pēc metodes Rēķins, valsts piešķirto atbalstu redzēsiet katru mēnesi savos rēķinos.
 • Ja par patērēto dabasgāzi norēķināties pēc metodes Izlīdzinātais maksājums, valsts piešķirto atbalstu par jūliju un augustu redzēsiet noslēguma pārskatā, kuru izsūtīsim līdz 23. septembrim. Turpmāk Jums piedāvājam mainīt norēķinu veidu uz Rēķins, lai redzētu valsts piešķirto atbalstu katru mēnesi. Ja izvēlēsieties saglabāt Izlīdzinātā maksājuma norēķina metodi līdz 2023. gada 31. martam, tad valsts piešķirto atbalstu redzēsiet, saņemot noslēguma pārskatu nākamā gada aprīlī.

Kā tiek piešķirts valsts atbalsts, ja šobrīd man ir Izlīdzinātais maksājums?

Lai nodrošinātu, ka klienti valsts piešķirto atbalstu redzētu katru mēnesi, esam pieņēmuši lēmumu mainīt šiem klientiem norēķinu veidu no Izlīdzinātais maksājums uz ikmēneša rēķinu. Līdz ar to arī klienti, kuri līdz šim norēķinājās atbilstoši Izlīdzinātajam maksājumam, septembrī jau redzēs piešķirto valsts atbalstu par jūliju un augustu, saņemot noslēguma pārskatu ar iekļauto pārrēķinu. Turpmākajos mēnešos klienti saņems rēķinu katru mēnesi ar detalizētu informāciju par valsts atbalsta apmēru kārtējā mēnesī. 

Norēķinu veida maiņai ir vairākas priekšrocības:

 • Iespēja katru mēnesi saņemt norēķinu dokumentu, kā atgādinājumu par veicamo maksājumu, skaidri redzot cik konkrēti šajā mēnesī ir jāmaksā.
 • Skaidri redzēt valsts piešķirtā atbalsta apmēru kārtējā mēnesī.
 • Pārraugot patērēto enerģijas daudzumu katru mēnesi, varat veikt pasākumus, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu rēķina summu. Energoresursu patēriņa samazināšana mājās palīdz ne tikai samazināt enerģijas rēķinus, bet arī samazināt oglekļa pēdas nospiedumu.
 • Vieglāk pretendēt uz citiem valsts vai pašvaldības pabalstiem, uzrādot rēķinu kā izdevumu apliecinošu dokumentu.

Ja piekrītat norēķinu veida maiņai, jums nekas papildus nav jādara.

Ja nepiekrītat norēķinu veida maiņai un vēlaties līdz 31.03.2023. norēķināties pēc Izlīdzinātā maksājuma:

 • 30 dienu laikā no vēstules par norēķinu veida maiņu nosūtīšanas datuma aizpildiet Pieteikumu par Izlīdzinātā maksājuma saglabāšanu vai zvaniet klientu servisam 67 869 866 (darba dienās no 8:00 līdz 18:00). Visām maksājumu saistībām, kurām iestājies izpildes termiņš jābūt izpildītam.
 • Pēc šī termiņa beigām norēķinu veidu mainīt nevarēs. Citos kanālos pieteikumi netiek pieņemti.
 • Jauno Izlīdzināto maksājumu nosūtīsim līdz 15. novembrim.
 • Izlīdzināto maksājumu noteiksim atbilstoši šī brīža spēkā esošiem tarifiem bez valsts atbalsta. Tomēr varat būt drošs, ka valsts piešķirto atbalstu saņemsiet pilnā apmērā, jo veidojot pārrēķinu 2023. gada aprīlī, ņemsim vērā jūsu faktisko patēriņu pa mēnešiem un attiecīgā perioda tarifus, ar samazinātu dabasgāzes cenu. Tātad, valsts atbalsts tiks piemērots atbilstoši faktiskajam ikmēneša patēriņam, taču netiks samazināts Izlīdzinātais maksājums un līdz 31.03.2023. maksājuma apmērs nemainīsies. Tas nozīmē, saņemot noslēguma gada pārskatu nākamā gada aprīlī, ir risks saņemt lielu summu samaksai, jo ar 1. janvāri būs spēkā jaunie tarifi, kuru apmēru šobrīd nav iespējams prognozēt. Noslēguma pārskatā norādītā pārrēķina summa būs jāapmaksā pāris nedēļu laikā.
 • Valsts piešķirto atbalstu par periodu no oktobra līdz martam redzēsiet noslēguma pārskatā, kuru saņemsiet nākamā gada aprīlī.
 • Valsts piešķirto atbalstu par aprīli, redzēsiet rēķinā, kuru nosūtīsim maijā.

Valsts atbalsts mājsaimniecībām ar dzīvojamo māju īpašnieku vai apsaimniekotāju starpniecību

Lai sniegtu atbalstu tām mājsaimniecībām, kuras saņem apkures pakalpojumu ar starpnieka iesaisti, kas ir juridiska vai fiziska persona, piemēram, apsaimniekotāji, projekta attīstītāji, īpašnieki, valsts atbalsts tiek nodrošināts ar šo starpnieku palīdzību, ja viņš ir iesniedzis pieteikumu Latvijas Gāzei. Tātad valsts atbalstu var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības.
Mājsaimniecībām nav jāpiesakās valsts atbalsta saņemšanai, pieteikumu var iesniegt tikai līgumslēdzējs - apsaimniekotājs, īpašnieks, projekta attīstītājs.
Uzzināt vairāk!