Ņemot vērā enerģētikas krīzi visā Eiropā, valdība ir lēmusi par dabasgāzes cenas pieauguma kompensāciju iedzīvotājiem ar dabasgāzes gada patēriņu virs 250 m3. Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada janvāra līdz aprīļa beigām.

Mājsaimniecībām valsts atbalstam nav jāpiesakās, samazinātā maksa tiks iekļauta norēķinu dokumentos automātiski, atbilstoši valsts noteiktajam apmēram.

Kam tiks piešķirts valsts atbalsts?

Dabasgāzes cenas kompensācija tiks piemērota mājsaimniecībām ar gada patēriņu no 2 635,1 kWh (250 m3), kurām ir noslēgts līgums ar Latvijas Gāze un lietotājiem, kas dabasgāzi saņem Pēdējās garantētās piegādes pakalpojuma ietvaros (PGP). Kompensācijas tiks piemērotas par periodu no 2022. gada janvāra līdz aprīļa beigām.

Valsts atbalsts paredz, ka maksas samazinājuma apmērs par vienu kWh ir atkarīgs no patēriņa:

  • Ja vidējais patēriņš mēnesī 12 mēnešu periodā ir no 221 kWh līdz 5269 kWh (21 m3 - 500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,03045 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.
  • Savukārt tiem, kuru vidējais mēneša patēriņš 12 mēnešu periodā ir virs 5269 kWh (500 m³), no valsts puses tiek kompensēts maksas samazinājums dabasgāzei 0,02279 euro par vienu kWh (bez PVN) apmērā.

Ar aktuālajiem tarifiem un tarifiem ar iekļautu valsts atbalstu, var iepazīties šeit.

Kā klientiem pārliecināties par saņemto atbalstu?

Mājsaimniecību klientiem, nav jāpiesakās atbalsta saņemšanai, maksas samazinājums tiks piešķirts automātiski un to varēs redzēt Latvijas Gāze nosūtītajos norēķinu dokumentos. Informācija par jauno izlīdzināto maksājumu atbalsta saņēmējiem tiks izsūtīta līdz februāra beigām. Savukārt klientiem, kuri izvēlējušies norēķināties par faktiski patērēto dabasgāzi katru mēnesi, rēķini tiks izsūtīti ierastajā kārtībā.

Cik man tagad būs jāmaksā?

Maksas samazinājums tiks piešķirts automātiski un to varēs redzēt Latvijas Gāze nosūtītajos norēķinu dokumentos.

  • Informācija par jauno Izlīdzināto maksājumu atbalsta saņēmējiem tiks izsūtīta līdz februāra beigām. Aprēķinu par atbalsta periodu veiksim ik mēnesi atbilstoši paziņotajiem rādījumiem, savukārt aprēķina detalizāciju kā ierasts iekļausim gada pārskatā;
  • Savukārt klientiem, kuri izvēlējušies norēķināties par faktiski patērēto dabasgāzi katru mēnesi, rēķini tiks izsūtīti ierastajā kārtībā.
Kā tiek piešķirts valsts atbalsts, ja šobrīd man ir izlīdzinātais maksājums?

Jaunajā izlīdzinātajā maksājumā (izsūtījām februārī un redzams klientu portālā) ir jau iekļauts valsts piešķirtais atbalsts!

Izlīdzinātā maksājuma norēķinu metode paredz, ka Jūs veicat maksājumu avansā, tāpēc nosakot izlīdzināto maksājumu, izmantojam prognozēto vidējo mēneša patēriņu.

Protams, prognozētais vidējais mēneša patēriņš apkures klientiem ir mazāks nekā faktiskais patēriņš ziemas mēnešos.

Tomēr varat būt drošs, ka valsts piešķirto atbalstu saņemsiet pilnā apmērā. Jo, veidojot ikgadējo pārrēķinu, ņemsim vērā jūsu faktisko patēriņu pa mēnešiem un attiecīgā perioda tarifus, t.sk. samazināto dabasgāzes cenu periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim.

Lai atbalsts tiktu aprēķināts, balstoties uz faktisko (Jūsu iesniegto) patēriņu, nevis Gaso aprēķināto, aicinām periodā līdz 30. aprīlim ziņot skaitītāju rādījumus katru mēnesi.

Piemērs. Jums šobrīd izlīdzinātais maksājums ir aprēķināts par apjomu 200 m3 mēnesī, kas ir jūsu vidējais patēriņš mēnesī. Bet atbalsta periodā Jūs katru mēnesi faktiski patērējāt vairāk, piemēram, 300 m3 mēnesī un par to katru mēnesi ziņojāt, nododot skaitītāja rādījumus. Šajā gadījumā, februārī Jūs saņēmāt jauno izlīdzināto maksājumu ar iekļautu valsts atbalstu pie 200 m3 mēnesī. Taču, saņemot ikgadējo pārrēķinu, samazinātā dabasgāzes cena tiks piemērota visam Jūsu faktiskajam patēriņam (300 m3 mēnesī) valsts atbalsta periodā.

SVARĪGI!

  • Ja Jūsu pārskata (pārrēķina) periods ir no februāra līdz aprīlim, tad ikgadējos pārskatus ar pārrēķinu atsūtīsim 2022. gada maijā, pēc atbalsta perioda piešķiršanas beigām. Pārskatiem pēc šī perioda, pārrēķina kārtība nemainās.
  • Vēršam uzmanību, ka Gaso papildus var veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu un pārbaudīt skaitītāja rādījumus. Valsts atbalstu var nepiešķirt vai anulēt, ja konstatēs, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi!
  • Ja vēlaties uzreiz katru mēnesi maksāt atbilstoši jūsu faktiskajam patēriņam, mainiet norēķinu veidu uz Rēķins. Tomēr aicinām rūpīgi izvērtēt maksāšanas iespējas, pirms izvēlaties šo norēķinu veidu. Jo rēķins par dabasgāzi ziemas mēnešos patēriņa pieauguma dēļ būs krietni lielāks, nekā šī brīža Izlīdzinātais maksājums.

Skaitītāja rādījumi jāziņo katru mēnesi!

Jāņem vērā, atbalsta piešķiršanas periodā, skaitītāju rādījumi būs jāiesniedz katru mēnesi no 16. datuma līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai. Sadales sistēmas operators Gaso papildus var veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu un pārbaudīt skaitītāja rādījumus. Konstatējot, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi, valsts atbalsts netiks piemērots.

Valsts atbalsts mājsaimniecībām ar dzīvojamo māju īpašnieku vai apsaimniekotāju starpniecību

Lai sniegtu atbalstu tām mājsaimniecībām, kuras saņem apkures pakalpojumu ar starpnieka iesaisti, kas ir juridiska vai fiziska persona, piemēram, apsaimniekotāji, projekta attīstītāji, īpašnieki, valsts atbalsts tiek nodrošināts ar šo starpnieku palīdzību, ja viņš ir iesniedzis pieteikumu Latvijas Gāzei. Tātad valsts atbalstu var saņemt arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, rindu mājas īpašnieks, apsaimniekotājs, projekta attīstītājs, kur savstarpējo līgumsaistību ietvaros dabasgāzi lieto mājsaimniecības.

Mājsaimniecībām nav jāpiesakās valsts atbalsta saņemšanai, pieteikumu var iesniegt tikai līgumslēdzējs - apsaimniekotājs, īpašnieks, projekta attīstītājs. Pieteikties valsts atbalsta saņemšanai var visā atbalsta piemērošanas periodā, bet ne vēlāk par 30. aprīli. Ja pieteikums par valsts atbalsta kompensāciju par attiecīgo mēnesi tiek iesniegts pēc mēneša pēdējā datuma, tad maksas samazinājums tiek piemērots nākamajā rēķinā, veicot nepieciešamās korekcijas. Uzzināt vairāk!