Līgumi

Līgumi

Kā es varu noslēgt līgumu?

Līgumu visērtāk noslēgt tiešsaistē, aizpildot pieteikumu. Līgumu, 15 darba dienu laikā (aizpildot pieteikumu tiešsaistē), nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Ja Jums nav pieejama internetbanka vai e-paraksts, līgumu varat noslēgt, aizpildot pieteikumu līguma slēgšanai un atsūtot to parakstītu skenētā vai fotografētā veidā mums uz e-pasta adresi info@lg.lv, vai pa pastu uz Vagonu ielu 20, Rīgā, Latvija, LV-1009 -  mēs sagatavosim un nosūtīsim  līgumu uz Jūsu norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Ja Jums ir radušies jautājumi saistībā ar pieteikuma aizpildīšanu, aicinām zvanīt uz mūsu informatīvo tālruni 67869866 vai sūtīt e-pastu uz info@lg.lv.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā es varu noslēgt līgumu tiešsaistē?
  1. Sadaļā «Mājoklim» izvēlaties «Noslēgt līgumu»;
  2. Autorizējaties ar internetbanku vai ar e-parakstu;
  3. Izvēlaties vienu no pieteikuma formām atkarībā no tā vai īpašumā (objektā) ir vai nav dabasgāzes skaitītājs;
  4. Pēc pieteikuma aizpildīšanas, nospiediet «Iesniegt»;
  5. Līgumu, 15 darba dienu laikā, nosūtīsim uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Vai līguma noslēgšana ir bezmaksas?

Līguma noslēgšana ir bezmaksas, un process aizņems ~ 15 darba dienas (no tiešsaistes pieteikuma iesniegšanas brīža).

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kādi dokumenti nepieciešami līguma noslēgšanai?

Nepieciešams aizpildīt un iesniegt pieteikumu tiešsaistē vai aizpildīt pieteikumu līguma noslēgšanai, norādot īpašuma (objekta) lietošanas pamatojumu un atsūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv.

  • Ja Jūs līgumu vēlaties slēgt citas personas (pilnvaras devēja) vārdā, lūdzam pievienot pilnvaras kopiju.
  • Ja Jūs īrējat vai nomājat īpašumu (objektu), lūdzam pievienot īpašnieka piekrišanu līguma noslēgšanai vai citu dokumentu, piemēram, īres vai nomas līgumu, kurā redzamas īpašnieka piešķirtās tiesības Jums noslēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu attiecīgajā īpašumā (objektā).
  • Ja īpašumā (objektā) nav dabasgāzes pieslēgums, pirms līguma slēgšanas, lūdzam sazināties ar sadales sistēmas operatoru GASO.
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā noslēgt līgumu, iegādājoties jaunu īpašumu?

Ja īpašumā ir dabasgāzes pieslēgums, līgumu vari noslēgt pēc PNA (pieņemšanas-nodošanas akts) parakstīšanas. Ja nepieciešams ierīkot vai atjaunot pieslēgumu, jāsazinās ar sadales sistēmas operatoru GASO.

Lai noslēgtu līgumu, aizpildi un iesniedz tiešsaistes pieteikumu.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Iegādājoties īpašumu, kā varu zināt, ka iepriekšējam īpašniekam nav parāds?

Latvijas Gāze nav tiesīga sniegt informāciju par iepriekšējo īpašnieku maksājumu vēsturi. Iegādājoties jaunu īpašumu, svarīgi fiksēt skaitītāju rādījumus pirkšanas brīdī, piemēram, iekļaujot PNA (pieņemšanas-nodošanas akts), maksājumi būs jāveic tikai par patērēto dabasgāzi no īpašuma iegādes brīža.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā es varu noteikt savu plānoto dabasgāzes patēriņu?

Apkurei vidējo dabasgāzes patēriņu aprēķina, ņemot vērā ēkas siltināšanas pakāpi, apkures katla tipu un kopējo cilvēku skaitu vienā mājsaimniecībā. Ja dabasgāze tiek izmantota ēdiena pagatavošanai ģimenei, tad dabasgāzes patēriņš mēnesī vidēji būs 4 m³. Vidējais dabasgāzes patēriņš var atšķirties atkarībā no lietošanas veida. Zemāk piedāvājam sadales sistēmas operatora aprēķinātos vidējos dabasgāzes patēriņus atkarībā no dabasgāzes lietošanas mērķa:

Ēdiena gatavošana (gāzes plīts) ~ 4 m³

Ūdens uzsildīšana (boileris) ~ 20 m³

Apkure:
līdz 50 m² ~ 71 m ³
līdz 80 m² ~ 100 m³
līdz 100 m² ~ 125 m³
līdz 120 m²~ 142 m³
līdz 150 m² ~ 167 m³
līdz 200 m² ~ 225 m³
līdz 250 m² ~ 267 m³

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kur un kā es varu izlabot savus datus (uzvārda maiņa)?

Izlabot savus datus varat, nosūtot mums ziņojumu no klientu portāla, sazinoties ar mums pa tālruni 67869866, vai, atsūtot mums informāciju uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kur es varu nomainīt savu kontaktinformāciju (tālruni, e-pastu)?

Kontaktinformāciju Jūs varat nomainīt klientu portālā sadaļā «Profils» vai to varam izdarīt mēs, ja uzrakstīsiet mums ziņojumu no klientu portāla, vai sazināsieties ar mums pa tālruni 67869866, vai e-pastu info@lg.lv.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā es varu pārtraukt/ izbeigt līgumu?

Ja Jūs maināt savu dzīvesvietu un īpašumu (objektu) turpmāk lietos cita persona vai, ja Jūs vēlaties izbeigt līgumu, jo īpašumā (objektā) tiks atslēgta dabasgāzes padeve, lūdzam mums atsūtīt aizpildītu pieteikumu līguma izbeigšanai uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Dabasgāzes padeves atslēgšanu nodrošina sadales sistēmas operators GASO (vairāk informācijas šeit). Visērtāk GASO pieteikt atslēgumu ir sūtot SMS uz numuru 155 ar tekstu «ATSL atstarpe objekta tirgus numurs». Objekta tirgus numuru Jūs varat uzzināt klientu portālā vai GASO klientu portālā.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām dabasgāzes patēriņš m³ ir jāizsaka kWh. Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, sadales sistēmas operatoram pēdējais gazificētā objekta patēriņš m³ ir jāreizina ar attiecīgā mēneša vidējo svērto gāzes augstāko siltumspēju siltumspējas zonā, ko iespējams izdarīt mēnesim beidzoties. Norēķinu dokumentu varēsiet saņemt pēc patēriņa m³ izteikšanas kWh. Tas ir nākamajā mēnesī pēc līguma vai dabasgāzes piegādes pārtraukšanas.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā es varu nomainīt tirgotāju?

Ja šobrīd dabasgāzi iegādājieties no cita tirgotāja, bet vēlaties līgumu noslēgt ar Latvijas Gāze, lūdzam aizpildīt pieteikumu tiešsaistē vai pieteikumu līguma noslēgšanai atsūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv vai, zvanot pa tālruni 67869866, pieteikumu telefoniski Jūsu vārdā aizpildīs mūsu klientu apkalpošanas speciālists.

Ja līgumu noslēgsiet līdz mēneša 15. datumam, līgums stāsies spēkā jau no nākamā mēneša 1. dienas. Savukārt, ja līgumu noslēgsiet no 16. datuma, līgums stāsies spēkā ar aiznākamā mēneša 1. datumu.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Ko man darīt, ja pārtraucot līgumu, ir pārmaksa?

Pārtraucot līgumu, pārmaksu var pārcelt uz citu abonenta numuru. Pārmaksas pārcelšanai, lūdzam atsūtīt mums aizpildītu pārmaksas pieteikumu klientu portālā mans.lg.lv vai uz e-pasta adresi info@lg.lv.

Ja īpašumam mainās īpašnieks vai īrnieks un ir izveidojusies pārmaksa, un Jūs nepārslēgsiet līgumu ar Latvijas Gāzi citā adresē, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pieteikumu līguma izbeigšanai un pieteikumu pārmaksas atgūšanai.

Ja pārmaksātā summa ir lielāka par 300 EUR, lūdzam pieteikumu līguma izbeigšanai un pieteikumu pārmaksas atgūšanai sūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu, adresējot AS "Latvijas Gāze", Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Esmu veicis avansa maksājumu uz veco līgumu, tagad esmu noslēdzis jaunu līgumu, kas notiks ar manu avansa maksājumu?

Jūsu avansa maksājumu (pārmaksa) pārcelsim uz Jūsu jauno līgumu par citu īpašumu (objektu).

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.