Dabasgāzes tirgus

Dabasgāzes tirgus

Kā dabasgāze nonāk pie Latvijas Gāze klientiem?

Latvijas Gāze iepērk dabasgāzi klientiem nepieciešamajā daudzumā no ražotāja, savukārt saražotās dabasgāzes transportēšanu, līdz klientiem nodrošina pārvades un sadales operatori Conexus Baltic Grid un Gaso.

 • Latvijas Gāze – Dabasgāzes vairumpircējs un tirgotājs, Publiskais tirgotājs ar lielāko mājsaimniecību klientu skaitu. Latvijas Gāze slēdz līgumus ar klientiem, izraksta rēķinus par visiem ar dabasgāzes tirdzniecību un transportēšanu saistītajiem pakalpojumiem.
 • Conexus Baltic Grid – Pārvalda Inčukalna pazemes krātuvi un maģistrālos gāzesvadus, kas savieno Latviju ar Lietuvu, Igauniju un Krievijas Ziemeļreģionu.
 • GASO – dabasgāzes sadales sistēmas operators – nodrošina piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājam.
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā veidojas dabasgāzes cena?

Dabasgāzes cena ietver ne tikai cenu par pašu dabasgāzi kā preci, bet arī tirdzniecības, uzglabāšanas un pārvades jaudas pakalpojumus. Dabasgāzes cenu mājsaimniecībām regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
Jāņem vērā, ka dabasgāzes cena ir tikai viena no piecām komponentēm, kuras veido kopējo maksājumu par dabasgāzi.

Maksājumu veidojošās komponentes:

 • Dabasgāzes cena – Ietekmē starptautiskais dabasgāzes tirgus. Aprēķina atbilstoši SPRK (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija) apstiprinātai metodikai un pārskata 2x gadā.
 • Sadale – Nosaka GASO par dabasgāzes piegādi pilsētas robežās. Sastāv no fiksētās un mainīgās daļas (atkarīga no patēriņa).
 • Pārvade (Izejas punkts) – Nosaka Conexus Baltic Grid par dabasgāzes transportēšanu maģistrālajos vados.
 • Akcīzes nodoklis – nosaka un regulē valsts.
 • Pievienotās vērtības nodoklis 21% - nosaka un regulē valsts.
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kāpēc cena par dabasgāzi mainās?

Dabasgāzes cenu nosaka vienotajā Eiropas biržā un to ietekmē vairāki faktori:

 • Laikapstākļi,
 • Pieejamība krātuvēs,
 • Dabasgāzes pieprasījums,
 • Cauruļvadu noslodze / pieejamība un tehniskais stāvoklis (plīsumi, remonti utt),
 • Ģeopolitika.
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.