Mantiniekiem

Mantiniekiem

Kas jādara, ja līgumslēdzējs ir miris?

Ja gazificētajā objektā tiek turpināta dabasgāzes lietošana (apkure, ēdiena gatavošana), aicinām, pēc iespējas ātrāk noslēgt jaunu dabasgāzes līgumu īpašumā.

  • Līgumu var noslēgt mantinieks (arī, ja vēl nav noformētas īpašumtiesības vai nokārtota mantojuma apliecība), jeb persona, kurai ir objekta īpašuma, lietošanas vai valdījuma tiesības vai faktiskais dabasgāzes lietotājs.
  • Līgumu visērtāk noslēgt mājaslapā, aizpildot pieteikumu. Līgumu 5 darba dienu laikā nosūtīsim uz norādīto e-pasta adresi.

Ja Jums nav pieejama internetbanka vai e-paraksts, līgumu varat noslēgt, aizpildot pieteikumu līguma slēgšanai un atsūtot to parakstītu skenētā vai fotografētā veidā mums uz e-pasta adresi info@lg.lv, vai pa pastu uz Aristida Briāna iela 6, Rīgā, Latvija, LV-1001 - mēs sagatavosim un nosūtīsim līgumu uz Jūsu norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Vai jāgaida mantojuma apliecība, lai noslēgtu līgumu?

Nē, īpašuma faktiskais valdītājs (tā persona, kas īpašumā lietos dabasgāzi līdz tiks sakārtotas mantojuma tiesības) var iesniegt pieteikumu līguma noslēgšanai.

Līgumu visērtāk noslēgt mājaslapā, aizpildot pieteikumu. Līgumu 5 darba dienu laikā nosūtīsim uz norādīto e-pasta adresi.

Ja Jums nav pieejama internetbanka vai e-paraksts, līgumu varat noslēgt, aizpildot pieteikumu līguma slēgšanai un atsūtot to parakstītu skenētā vai fotografētā veidā mums uz e-pasta adresi info@lg.lv, vai pa pastu uz Aristida Briāna iela 6, Rīgā, Latvija, LV-1001 - mēs sagatavosim un nosūtīsim līgumu uz Jūsu norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Ja ir vairāki mantinieki, kuram ir tiesības noslēgt līgumu?

Jebkurš no mantiniekiem var iesniegt pieteikumu līguma noslēgšanai.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kā iesniegt skaitītāja rādījumus par adresi, ja vēl nav noslēgts jauns līgums ?

Skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 27. datuma līdz nākamā mēneša 1. darba dienai (ieskaitot), arī tad, ja dabasgāze netika izmantota. Iesniegt skaitītāju rādījumus situācijā, kad līgumslēdzējs ir miris, bet vēl nav noslēgts jaunais dabasgāzes līgums, iespējams:

  • Sūtot īsziņu uz 155 formātā: RAD A00000000 Rādījums.
    A00000000 vietā ievadiet objekta tirgus numuru (atrodams rēķinā).
    Rādījums vietā ievadiet skaitītāja rādījumu veselos kubikmetros.
Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Ja līgumslēdzējs ir miris, un dabasgāze īpašumā vairs netiks lietota?

Jāpārtrauc dabasgāzes padeve, sazinoties ar sistēmas operatoru GASO.

Vēršam uzmanību, ka no 2019. gada 1. janvāra arī klientiem, kas īpašumā dabasgāzi nelieto, ir jāmaksā par dabasgāzes infrastruktūras uzturēšanu.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kas notiks, ja īpašumā netiks noslēgts jauns līgums?

Lietojot īpašumā dabasgāzi bez noslēgta dabasgāzes tirdzniecības līguma, sadales sistēmas operators GASO ir tiesīgs pārtraukt gāzes padevi vai noteikt īpašumam Pēdējā garantētās piegādes (PGP) statusu.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Kur tiks saņemts rēķins par izlietoto dabasgāzi īpašumā?

Ja mūs rīcībā ir informācija, ka līgumslēdzējs ir miris, rēķins tiks sagatavots un nosūtīts pa pastu uz gazificētā objekta adresi. Ja mūsu rīcībā vēl nav saņemta informācija par līgumslēdzēja nāvi, rēķins tiks sagatavots un nosūtīts uz līgumā norādīto rēķina saņemšanas adresi (e-pasts vai pasts).

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.
Ko darīt, ja līgumslēdzējs ir miris un līgumā ir izveidojusies pārmaksa?

Ja īpašumam mainās īpašnieks un līgumā ir izveidojusies pārmaksa, lūdzam aizpildīt un atsūtīt mums pieteikumu pārmaksas atgūšanai, norādot visu informāciju pārmaksas izmaksas pārskaitījumam uz norēķinu kontu. Ja pārmaksātā summa ir lielāka par 300 EUR, lūdzam pieteikumu pārmaksas pārcelšanai vai izmaksai sūtīt mums uz e-pasta adresi info@lg.lv ar drošu elektronisko parakstu vai pa pastu, adresējot AS "Latvijas Gāze", Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001.

Ja pieteikums tiek pieņemts par pārmaksu, kas izveidojusies mirušā lietotāja līgumā līdz miršanas faktam – pārmaksa tiek izmaksāt mantiniekam (vai pārcelt uz mantinieka norādītu līgumu) saskaņā ar iesniegto mantojuma apliecību. Ja pārmaksas pieteikumu ir iesnieguši mirušā lietotāja vairāki mantinieki, pārmaksas izmaksas vai pārmaksas pārcelšanas gadījumā tā tiek izmaksāta vai pārcelta katram mantiniekam proporcionāli to mantotajai daļai

Ja pieteikums tiek pieņemts par pārmaksu, kas izveidojusies pēc miršanas fakta – pieteikums pārmaksas atgūšanai jāiesniedz maksājuma veicējam.

Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.