Kā veidojas dabasgāzes cena?

Dabasgāzes cena ietver ne tikai cenu par pašu dabasgāzi kā preci, bet arī tirdzniecības, uzglabāšanas un pārvades jaudas pakalpojumus.

Līdz 2023.gada 30. aprīlim: Dabasgāzes cenu mājsaimniecībām regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.

No 2023. gada 1.maija: Dabasgāzes cenu nosaka brīvais tirgus. Universālā pakalpojuma dabasgāzes cena konkrētā tirdzniecības periodā nevar pārsniegt MK noteikumos atrunāto atsauces cenu. Par atsauces cenas aprēķinu un publicēšanu savā mājaslapā ir atbildīgs sadales sistēmas operators GASO.

Dabasgāzes cena ir tikai viena no piecām komponentēm, kas veido kopējo maksājumu par dabasgāzi un ir vienīgā, kas atšķiras starp visiem dabasgāzes tirgotājiem.

Papildus dabasgāzes cenai rēķinā tiek iekļautas sekojošas komponentes:

  • Sadale – nosaka GASO par dabasgāzes piegādi pilsētas robežās. Sastāv no fiksētās un mainīgās daļas (atkarīga no dabasgāzes patēriņa).
  • Pārvade (izejas punkts) – nosaka Conexus Baltic Grid par dabasgāzes transportēšanu maģistrālajos vados.
  • Akcīzes nodoklis – nosaka un regulē valsts.

Pievienotās vērtības nodoklis 21% - nosaka un regulē valsts.


Vai atbilde bija jums lietderīga? Paldies par atbildi – tā mums noteikti palīdzēs uzlabot servisu.